Servicii de Traducere Legalizate Notarial Constanta

Traduceri legalizate notarial

Ce sunt traducerile legalizate notarial

Traducerea legalizată notarial reprezintă certificarea de către un notar public a autenticităţii semnăturii traducătorului autorizat şi deţinerea de către acesta a unei autorizaţii de traducere recunoscută de Ministerul de Justiţie.

Traduceri legalizate înseamnă traduceri autorizate care sunt legalizate de un notar public (aşa cum se legalizează o copie a unui certificat de naştere, la fel se legalizează şi o traducere autorizată). Astfel, se pot legaliza notarial doar acele traduceri realizate de un traducător autorizat.

Iată cele mai frecvente exemple de documente oficiale ale căror traducere necesită legalizare notarială:

  • traduceri ale contractelor de orice tip
  • traduceri de documente constitutive ale societăţilor
  • traduceri ale certificatelor de naştere, deces, căsătorie sau ale diferitelor adeverinţe
  • traduceri ale actelor de studii, cum ar fi diplome, foi matricole, certificate, atestate
  • traduceri ale documentelor de transport, facturilor
  • traduceri de acte încheiate la notar, cum ar fi procuri, declaraţii
< < Înapoi