Servicii de Traduceri Autorizate Constanta

Traduceri autorizate

Ce sunt traducerile autorizate

Traducerile autorizate sunt acele traduceri realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. După efectuarea traducerii, traducătorul revizuiește și verifică textul final, apoi îl vizează prin ştampilarea şi semnarea acestuia. Traducătorul autorizat confirmă că traducerea este corectă şi prin traducere nu s-a modificat conţinutul textului iniţial şi/sau schimbat sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Traducătorii autorizați

Traducătorii autorizaţi sunt doar cei recunoscuţi de Ministerul Justiţiei, care pe baza unei autorizaţii de traducere le-a fost recunoscută competenţa de a efectua traduceri şi interpretări în limba respectivă. Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către un notar, astfel devenind traduceri legalizate.

Centrele de Traduceri Axiotime Constanța colaborează doar cu traducători autorizați de Ministerul de Justiție care dețin experiență în variate domenii de traducere și care vă vor oferi cu siguranță servicii de traducere eficiente și profesionale. În momentul predării documentului spre a fi tradus, echipa noastră selectează traducatorul autorizat specializat pe domeniul respectiv.

< < Înapoi Traduceri Legalizate Notarial > >